"SZÍV-EST"

             A Jézus Szíve Egyházközség különböző programokat szervez ezen a néven:            "SZÍV -EST"

ami jelöli a Jézus Szíve Egyházközséget - Templomot valamint azt, hogy SZÍVESEN hívunk és várunk minden jószándékú Testvért ezen rendezvényeinkre.

 

MISEREND:

 

Hétfő:                 --------------

Kedd:                 18,00. óra

Szerda:              18,00. óra

Csütörtök:         18,00. óra

Péntek:              18,00. óra

Szombat:           18,00. óra

Vasárnap:            8,30. óra

 

BOCSKAIKERT: vasárnap 10,00. óra

Péter-Pál Görögkat. templom (Debrecen): vasárnap 11,30. óra

 

PROGRAMOK:

Ápr.29. szombat: Irodalmi est: Mezősi Levente és Mezősi Katalin irodalmi estje a magyar irodalom vallásos        verseiből.

Máj.07. vasárnap: Anyák napja: Édesanyák, nagymamák köszöntése.

Máj.13. szombat: Kirándulás Szatmárnémetibe

Máj.21. vasárnap: A nyírmártonfalvi görögkatolikus templom búcsúja.

                          A Reviczky Ligetben liturgia Kocsis Fülöp metropolita vezetésével.

Máj.28. vasárnap: Elsőáldozás

Jún.04. vasárnap: Pünkösd

Jún.05. hétfő: Pünkösd

Jún.10. szombat: Templomdíszítés. Virágot szíveseb fogadunk.

Jún.11. vasárnap: Szentháromság vasárnapja

                          Szent Antal ünnepe: liliomszentelés

Jún.18. vasárnap: Úrnapja

                          Sátordíszítés reggel 6,00 órakor. Virágokat szívesen fogadunk.

Jún.23. péntek: Jézus Szent Szívének ünnepe.

Jún.24. szombat: Szent László király ünnepe Szabolcs községben.

Jún.25. vasárnap: A Jézus Szíve templom búcsúja.

 

 

Templombúcsú Bocskaikertben

2016. Október 15 én

Szép számmal gyűltünk össze Bocskaikertben azi Ökumenikus  templomban. Most a görög testvérek  voltak a " sorosok" a Templom ünnepének megszervezésére. Megtelt  templom  látványa fogadta az érkezőt, a  nagyon rossz idő ellenére, s annak ellenére, hogy esős vasárnapot élhettünk át. Hitvalló testvérek gyülekezete volt ez!

Urgyán Antal parókus  atya vezette be a Szent Liturgiát. Majd  felkérte  Kocsis Dániel  3 hete felszentelt  fiatal  atyát, püspöki titkárt, a Szent Liturgia megtartására.

Képviseltették magukat a római katolikus egyház részéről Szegedi Kálmán, a debreceni Jézus Szívibee plébánosa, illetve a református egyház részéről Miklós  László tiszteletes.

Bevezetőjében  Urgyán  atya megköszönte, hogy ilyen szép számmal képviseltetik magukat a különböző plébániák.  A Szent Liturgia tudói segítettek azon testvéreknek, akik nem gyakorlottak a görög  mise rendjében.  Alig volt érezhető a különböző felekezetektől érkező testvérek ima követése. Nagyon figyelmesen a rendezők, kis füzeteket osztottak ki, így mindannyian tudtuk követni a közös imádság  menetét.

Énekek, válaszok, homília és annak magyarázata, szent áldozás, s áldás a Liturgia végén.

Majd Urgyán atya invitálása az iskola éttermében megterített  szerény  agapéra.

Az elénk táruló látvány, nem a szerény asztalra utalt. Görög testvéreink, igen kitettek magukért.

Jó volt látni az összegyűlt közösség szívélyes, barátságos beszélgetését. Régi és új ismerősök találkoztak, hosszú idők eseményeit tudták feleleveníteni, illetve a történéseket megbeszélni.             

A házigazdák, Szöllősi Sándor polgármester,  Dr. Tarcali Gábor alpolgármester  az alapítvány elnöke és Urgyán Antal parókus uraknak,  hála  és köszönet a szervezésért, a kiváló házigazda gondosságáért.

S külön köszönet a kedves Testvéreknek, akik az agapéban bármilyen módon segítettek.

Isten áldja meg  mindannyiukat, sokszorozza meg a jócselekedetükért járó áldást!

2016. Október 17.

Reviczky Éva

 

Zarándokút Mátraverebély-Szentkútra,

Nemzeti Kegyhelyünkre

2016. Október 9-én.

A Jézus Szíve Plébánia közössége kirándulást szervezett,  nemzeti kegyhelyünkre. Az 50 fős csoportot, Szegedi Kálmán plébános atya vezette.

A kora reggeli indulás sem zavarta a Testvéreket, hogy mindenki pontosan érkezzen a Jézus Szíve templom elé. Igazán fürkésztük az eget, mert az előző napok esős időjárása, megnehezítette volna a szabadtéri szentmisén való részvételt. De Istennek hála, derült, később nagyon szép napos időt kaptunk.

A reggeli imát követően,  Kálmán atya felhívta figyelmünket, a Hortobágy csodálatos madárvilágára. Egyik Testvérünk ismertetőt tartott a látott vidékről és a Nemzeti Kegyhely történetéről. Így hamar eltelt az idő, s egy kis pihenő megtartása után, megérkeztünk uticélunkhoz. A már megszokott kép fogadott bennünket. Pulpituson állva köszöntötte a zászlóval felvonuló települések híveit, a szentkúti kegyhelyigazgató Kálmán Peregrin atya.A csoportok ezután a templomba vonultak be, sorban állva, s tettük tiszteletünket, fohásszal, imával a Szent Szűz és a karjában lévő Kisded előtt. Majd elfoglalva helyünket vártuk az ünnepi mise kezdetét. Nem kisebb személyiség, mint Piero Marini érsek úr, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szentszéki szervező bizottságának elnöke celebrálta az ünnepi szentmisét. Ő volt Szent II. János Pál pápánk szertartásmestere is.

„Személye azért fontos számunkra, - mondta Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató, - mert Magyarország rendezi 2020-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Marini érsek az 1991-es és az 1996-os pápalátogatások után Szentkúton vesz részt először nagyszabású magyarországi hitéleti eseményen.” .

A gyóntató fülkék előtt hosszú kígyózó sorban álltak a gyónni kívánok. Itt is teljes búcsút lehetett nyerni, azt felajánlani egy elhunyt szerettünkért.

A szemfülesek pedig közvetlenül szót válthattak a nagyon barátságos Marini érsekkel, akit szép számban hívek fogtak körbe.

 A szentmise a maga ünnepélyességében zajlott. Több része latin nyelven. Azok a Testvérek, akik a Jézus Szíve templomba mennek minden hónap első vasárnapján a reggeli misére, könnyebb helyzetben voltak, hiszen Debrecenben az említett napon, Kálmán atya mindig latinul misézik.

Megható élményben volt részünk ,  akik ott lehettük. Ember áradat indult a Stációk felé, a kegyhelyet körülvevő  dombon. Ennyi zarándokot, még a nagyon régen odajáró hívek sem láttak. A körmenet végeztével az Áldás osztásával fejeződött be a Szent Liturgia. A szerencsésebbek a  gyönyörűen felújított Zarándokházban tudtak ebédelni.

Ezen a napon a kedves zarándok testvérek tiszteletüket tehették Szent II.János Pál  pápa vérereklyéje előtt, a ferences Galériában pedig megtekinthették Márton Áron gyulafehérvári püspök életét bemutató gyermek-rajz kiállításon.

Oly gyorsan szaladt az idő, hogy indulni kellett tovább. Hollókő a Világörökség részének megtekintése volt a következő állomás. Békés, szép, csendes, tiszta, kézműves üzletekkel tarkított főutcakép fogadott. Szabad program lévén, ki-ki a maga érdeklődésének megfelelően töltötte az időt. Jó volt látni, a gyönyörű Cserhát hegységben meghúzódó kis falút. S még egy nagyon ritka látványban volt részünk. A távolban eső eshetett felettünk, napsütés volt. S ez olyan gyönyörű természeti csodát adott nekünk, a teljes félkör alakú szivárványt, hogy az úton közlekedők megálltak és megannyi fotót készítettek. Nagyon ritka jelenség, hogy a teljes színskála erős fénye mind vissza tükröződött ránk. Az utastársak kedvét csak fokozta, hogy a gyöngyösi rövid kitérő után a program befejező részeként borospince látogatására volt lehetőség. Farkasmályi borospincét a testvérek már ismerték, hiszen több alkalommal, több plébániai zarándok úton látogathattuk meg. Előkerült finom sütemény, sajátságos ízvilágú tormás krémcsoda. Jól csúszott melléjük a finom vörös és fehér színű nedű. Az idő gyorsan elhaladt. A visszaúton az esti imát követően, még nótázásra is sor került.

Imádsággal és lelki gazdagsággal, telve,  jó emlékekkel értünk haza. 

2016.Október 18.

Reviczky Éva

 

 

 

 

 Imádkozzunk ezen alkalmak kegyelmi bőségéért!

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++